REITAN CONVENIENCE DENMARK A/S’ GENERELLE VILKÅR OG PERSONDATAPOLITIK FOR BRUG AF
7-ELEVEN-APPEN, HJEMMESIDEN, SOCIALE MEDIER SAMT BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER FOR LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE.

Sidst opdateret: 30. januar 2019

1. GENERELT
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Reitan Convenience Denmark A/S, CVR-nr. 15516046 (“RCD”), benytter dine data, når du bruger RCD’s applikation 7-Eleven, når du besøger vores hjemmeside, når du deltager i vores konkurrencer på sociale medier og/eller når du er leverandør eller samarbejdspartner i RCD. Se nærmere herom under punkt 3. Derudover indeholder denne politik en beskrivelse af de vilkår, som er gældende når du anvender RCD’s applikation 7-Eleven.

Du bedes omhyggeligt gennemgå denne persondatapolitik, inden du registrerer dig som bruger af vores applikation, benytter vores hjemmeside, deltager i vores konkurrencer på sociale medier og/eller når du er leverandør eller samarbejdspartner i RCD.

Ved at oprette en konto og bruge vores applikation godkender og accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke godkender vilkårene, kan du ikke oprette en konto og dermed heller ikke bruge applikationen.

2. VILKÅR FOR ANVENDELSE AF APPLIKATIONEN

2.1 Tilladt brug af applikationen
Når du opretter en konto og registrerer dig som bruger af vores applikation, får du tilladelse til at downloade, installere og bruge applikationen på en mobiltelefon, en tablet eller lignende enhed. Det er ikke tilladt at kopiere, ændre, distribuere eller offentliggøre indhold, der er leveret af RCD. Det er til dit eget personlige brug tilladt at downloade, kopiere og gemme oplysninger fra RCD, som fremgår af applikationen. Det er ikke tilladt at udnytte tilbud på utilbørlig måde eller på anden måde at misbruge applikationen.

Det er gratis at bruge applikationen, men der kan påløbe trafikafgifter til din mobiloperatør eller internetleverandør. Ved hjælp af applikationen har du mulighed for at gøre dig bekendt med specifikke tilbud og rabatter fra RCD og 7-Eleven.

Ved anvendelse af applikationen bekræfter du, at du er fyldt 13 år. Forældre og værger er ansvarlige for børn under 18 år, som bruger applikationen.

2.2 Vedligeholdelse og begrænsninger
RCD forbeholder sig ret til når som helst uden ansvar eller erstatningspligt at opdatere, opgradere, ændre, midlertidigt eller permanent begrænse eller lukke applikationen eller adgangen til applikationen.

Det er RCD’s hensigt, at al information i applikationen skal være korrekt og så opdateret som muligt. RCD kan dog ikke give nogen garantier for tilgængeligheden til applikationen, pålideligheden eller korrektheden af den information, som præsenteres i applikationen. RCD kan ikke drages til ansvar, hvis applikationen er ude af drift, eller hvis nogle af informationerne eller funktionaliteterne ikke fungerer som forventet.

RCD påtager sig ikke nogen forpligtelse til at yde nogen form for support eller vedligeholdelse af applikationen.

2.3 Misligholdelse af aftalen og ansvar
RCD er berettiget til når som helst at udelukke en bruger og lukke en konto, såfremt brugeren overtræder vilkårene eller i øvrigt bruger applikationen på en måde, som kan forårsage skade for RCD eller tredjemand.

RCD bærer ikke noget ansvar for eventuelle økonomiske eller andre beslutninger, som du træffer på grundlag af din brug af applikationen. RCD er kun ansvarlig for direkte skade, der er forårsaget af RCD’s forsæt eller grove uagtsomhed.

2.4 Force majeure
RCD bærer ikke noget ansvar for forsinkelse eller tab som følge af omstændigheder, som RCD ikke har kontrol med, og som i væsentlig grad vanskeliggør opfyldelsen af den pågældende forpligtelse, eller som medfører, at det er økonomisk uforsvarligt at opfylde forpligtelsen.

2.5 Immaterielle rettigheder
RCD ejer samtlige immaterielle rettigheder til applikationen og til det materiale, som applikationen frembringer. Brugeren accepterer og bekræfter, at han/hun gennem vilkårene udelukkende får tildelt en midlertidig ret til at bruge applikationen og de funktioner, som applikationen har. Medmindre andet følger af gældende lov, eller medmindre RCD har givet særskilt skriftlig tilladelse hertil, har brugeren ingen ret til at analysere, ændre, kopiere, distribuere, sælge eller på anden måde disponere over applikationen eller det materiale, som applikationen indeholder.

En krænkelse af RCD’s immaterielle rettigheder vil kunne give anledning til retlige skridt fra RCD’s side.

2.6 Ændringer i vilkårene
RCD har til enhver tid ret til at ændre applikationen, ændre vilkårene eller ophøre med at stille applikationen til rådighed. RCD skal med rimeligt varsel underrette brugeren i tilfælde af ændringer i vilkårene. Hvis du ikke kan acceptere de ændrede vilkår, har du ret til at afmelde dig som bruger og lukke din konto, inden de ændrede vilkår træder i kraft. Når du har afinstalleret applikationen fra samtlige enheder, ophører vilkårene med at være gældende.

3. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
RCD er ansvarlig for at al behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3.1 Hvilke personoplysninger indsamler RCD om dig?
Applikationen: Når du opretter en konto og bruger applikationen, indsamler og behandler RCD personoplysninger om dig. De personoplysninger, som RCD behandler, er oplysninger, som du selv registrerer, f.eks. fødselsdag, postnummer, køn, e-mail, om du er studerende og dit telefonnummer (som bruges som bruger-id) samt oplysninger, der generes i forbindelse med din brug af applikationen, f.eks. hvordan du bruger applikationen, købsmønstre og information om, hvor du befinder dig. Hvis du har slået lokalitetstjenester fra eller ikke har GPS, indsamler vi ikke oplysninger om din lokation. Når du opretter en konto, får du vist, hvilke oplysninger du skal afgive for at kunne oprette en bruger og benytte applikationen. Du skal som minimum angive dit telefonnummer og din fødselsdato for at kunne bruge applikationen.

Du kan løbende opdatere eller slette dine oplysninger. Har du fået nyt telefonnummer, skal dette rettes af RCD og du skal kontakte os via vores Kundeunivers.

Cookies på vores hjemmeside: Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om din IP-adresse, din computers eller mobile enheds operativsystem og browsertype og din færden på hjemmesiden. Du kan læse nærmere om RCD’s brug af cookies i vores cookiepolitik.

Sociale medier: Når du deltager i RCD’s konkurrencer på sociale medier, skriver en besked til os via sociale medier eller kommenterer på vores opslag på sociale medier, indsamler og behandler vi de oplysninger om dig, som du selv oplyser, f.eks. navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Leverandører og samarbejdspartnere: RCD behandler kontaktoplysninger m.v. på leverandører og på de kontaktpersoner, vi har hos leverandører, herunder ansatte hos leverandøren. Vi behandler primært almindelige oplysninger som f.eks. navn, adresse, telefon og mobilnummer, e-mail m.v. Når vores leverandør er en personligt ejet virksomhed, behandler vi desuden økonomiske oplysninger som f.eks. kontonummer.

RCD behandler kontaktoplysninger på øvrige samarbejdspartnere, f.eks. arrangører af 7-Eleven Events og andre frivillige samarbejdspartnere og organisationer, hvor disse indgår som samarbejdspartner eller som repræsentant for et 7-Eleven event, og hvor disse ofte er repræsentant for en organisation på frivillig basis.

Vi opfordrer vores leverandører, samarbejdspartnere og organisationer til at oplyse alle ansatte eller frivillige repræsentanter for disse om, at vi behandler deres personoplysninger, hvis de ansatte eller repræsentanter er kontaktpersoner i forhold til RCD.

3.2 Hvorfor behandler RCD oplysninger om dig?
Applikationen: RCD behandler hovedsageligt dine personoplysninger med det formål at stille applikationen til rådighed for dig. Såfremt du samtykker hertil, kan RCD også behandle dine personoplysninger med det formål at give dig bedre og kundetilpassede tilbud baseret på dit købsmønster og/eller din lokation, samt for at give dig mere information om igangværende kampagner og rabatter pr. SMS eller Push. Såfremt du har slået lokalitetstjenester eller GPS til kan vi sende tilbud til dig, når du er i nærheden af en butik, som fører et tilbud af interesse for dig. Såfremt du ikke har slået lokalitetstjenester til eller ikke har GPS, vil du ikke kunne modtage de målrettede tilbud. Vi anvender også dine oplysninger til at udstede værdikuponer, f.eks. på din fødselsdag, via applikationen. I tilfælde af, at du har modtaget en værdikupon fra en ven og ikke selv har hentet applikationen, anvender vi dit telefonnummer for at kunne sende dig kuponen pr. SMS og for at kunne identificere dig som modtager heraf.

Dine personoplysninger vil ligeledes blive behandlet med det formål at udsende forskellige nyheder og informationer vedrørende 7-Eleven pr. SMS eller Push, såfremt du har bedt om dette. Dine personoplysninger vil også kunne blive brugt til at informere dig om din nærmeste butik i forhold til, hvor du befinder dig, samt til at holde dig opdateret om nyheder hos 7-Eleven. I applikationens kontrolpanel, som vi kalder “Min side” kan du selv styre, hvilke tjenester, du ønsker at modtage, samt hvad du giver dit samtykke til. Du kan til enhver tid tilbagekalde hele eller dele af dit samtykke ved at tilpasse dine valg under “Min side” eller ved at lukke din konto. Se nærmere nedenfor under punkt 3.3.

Cookies på vores hjemmeside: RCD indsamler dine oplysninger via cookies på vores hjemmeside med det formål at forbedre brugeroplevelsen.

Sociale medier: RCD behandler dine personoplysninger med det formål at kontakte vindere af de konkurrencer, som RCD udbyder på sociale medier. Derudover behandler vi dine personoplysninger når du kontakter os via de kommunikationskanaler, som stilles til rådighed via sociale medier, med det formål at kunne håndtere og besvare din henvendelse.
For så vidt angår de sociale mediers anvendelse af dine personoplysninger henvises der til disse organisationers egne politikker.

Leverandører og samarbejdspartnere: RCD behandler kontaktoplysninger som en konsekvens af din aftale med os eller fordi du ønsker at indgå en leverandøraftale og/eller samarbejde med os.

3.3 Hvor længe opbevarer RCD oplysninger om dig?
Dine personoplysninger opbevares kun i så lang tid, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Applikationen. Når du deaktiverer eller afmelder din konto, slettes alle dine data. Du kan afmelde din konto ved selv at klikke på “Fjern konto” i applikationen eller ved at kontakte RCD via kontaktfunktionen i applikationen eller via formularen på vores hjemmeside. Hvis du ikke har været logget ind på din konto i en periode på ét år, slettes din konto og dine personoplysninger automatisk. RCD vil dog kunne opbevare dine oplysninger i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller for at beskytte RCD’s legitime interesser, f.eks. hvis der er en igangværende retssag eller af dokumentationsmæssige hensyn. Hvis du har modtaget en værdikupon pr. SMS, kan vi opbevare dit telefonnummer i op til 12 måneder af hensyn til dokumentation for udstedelse og/eller indløsning af kuponen.

Cookies på vores hjemmeside. Normalt sletter vi dine data senest ½-2 år år efter, at formålet med indsamlingen er ophørt, dog slettes data om din onlineadfærd typisk efter 14 dage – 2 år, afhængigt af cookie-type og formål. Du kan til enhver tid slå cookies fra i din internetbrowser. Læs nærmere herom i vores cookiepolitik.

Sociale medier. Hvis du har deltaget i en konkurrence, sletter vi dine personoplysninger, så snart konkurrencen er færdigafviklet og vi har taget kontakt til vinderen. RCD vil dog kunne opbevare dine oplysninger i længere tid, hvis det nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller for at beskytte RCD’s legitime interesser som f.eks. dokumentationshensyn.

Vinder du en konkurrence, hvor præmien leveres af 3. part, vil vi sende dine kontaktoplysninger videre til 3. part, med henblik på fremsendelse af din præmie. Overstiger præmieværdien 200 kr. er vi forpligtigede til at indberette dette til SKAT med henblik på afregning af præmieafgift. Vi gemmer denne information hos RCD i 3 år.

Leverandører og samarbejdspartnere: Dine personoplysninger opbevares kun i så lang tid, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser RCD er underlagt i henhold til gældende regler, herunder bogføringsloven.

Under et løbende leverandørforhold / samarbejdsforhold sletter vi som udgangspunkt ikke personoplysninger. Når leverandørforholdet er ophørt sletter vi som udgangspunkt alle leverandørens oplysninger senest 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor leverandørforholdet er ophørt, jf. bogføringslovens regler.

RCD er i nogle tilfælde berettiget til at behandle personoplysninger i en periode ud over 5 år. Det kan ske som følge af krav fra offentlige myndigheder og lovgivning eller fordi, der verserer en tvist.

3.4 Tredjemand
Personoplysninger, som RCD har indsamlet om dig, vil kunne blive udleveret til eller på anden måde stillet til rådighed for RCD’s samarbejdspartnere både inden for og uden for EU/EØS med det formål at analysere dine præferencer og din adfærd. Dine personoplysninger vil kun blive udleveret til tredjelande, som i henhold til EU-Kommissionen sikrer et passende niveau for beskyttelse, eller hvor der er stillet andre garantier for overførslen. RCD’s samarbejdspartnere er ikke berettiget til at udlevere dine personoplysninger til nogen anden. Derudover kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med RCD’s IT-supportere eller andre parter, for at sikre at vores systemer er velfungerende.

RCD har ret til at opbevare eller bruge dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for at overholde gældende lov- eller myndighedskrav, for at varetage RCD’s legitime interesser eller for at undersøge og forebygge bedrageri og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

3.5 Dine rettigheder
I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ret til følgende i forhold til os:

– Ret til at få indsigt i dine oplysninger: Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig.

– Ret til berigtigelse af dine oplysninger: Du har ret til at anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, som er urigtige. RCD vil på din anmodning eller på eget initiativ berigtige oplysninger, som konstateres at være urigtige eller misvisende.

– Ret til sletning af dine oplysninger: Du kan når som helst lukke din konto ved at gå ind på “Min side”, “Avancerede indstillinger” og klikke på linket “Fjern konto” eller ved at kontakte RCD. RCD vil i så fald slette eller anonymisere alle oplysninger om dig med undtagelse af de oplysninger, som RCD ifølge gældende lov er forpligtet til at bevare. Hvis du i applikationen vælger at deaktivere eller lukke din konto, slettes alle data, dvs. RCD har ikke mulighed for at fremfinde gammel historik, der er koblet til din konto.

– Ret til begrænsning af dine oplysninger. Du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

– Ret til at gøre indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod RCD’s behandling af dine personoplysninger.

– Ret til dataportabilitet: Du kan anmode om at få udleveret de personoplysninger, som du har leveret, i et maskinlæsbart format.

– Klageadgang til tilsynsmyndighed. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, (www.datatilsynet.dk). Vi opfordrer dig altid til at tage kontakt til os på nedenstående e-mailadresse før du klager til Datatilsynet.

3.6 Beskyttelse af personoplysninger
RCD har truffet de sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at beskytte dine personoplysninger mod utilbørlig adgang, ændring og sletning.

4. GÆLDENDE LOV
Denne persondatapolitik og vilkår og deres fortolkning er underlagt dansk ret. Tvister, som måtte opstå på baggrund af disse generelle vilkår og vores persondatapolitik, skal afgøres ved de almindelige danske domstole.

5. ÆNDRINGER
Denne persondatapolitik og vilkår træder i kraft på den øverst i politikken anførte dato. RCD kan til enhver tid opdatere nærværende vilkår og politik. Hvis dette sker, vil RCD offentliggøre den ændrede version her og ændre datoen for “sidst opdateret” øverst i politikken.

6. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER
RCD er dataansvarlige og bærer ansvaret for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ønsker du at kontakte os angående denne persondatapolitik eller vilkår, er vores oplysninger følgende:

Reitan Convenience Denmark A/S
CVR-nr.: 15516046
Buddingevej 195
2860 Søborg

Tlf.nr.: 3947 8484

Skriftlig kontakt, her henviser vi til vores Kundeunivers

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller hvis du har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os via vores Kundeunivers

 

© 7-ELEVEN DANMARK