FAQ – ofte stillede spørgsmål

Når du starter som selvstændig franchisetager hos 7-Eleven, er der en masse nye ting at tage stilling til. Vi har her samlet svarene på nogen af de spørgsmål, vi oftest hører. Hvis du ikke kan finde dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte Reitan Convenience DK.

Økonomi

Hvad skal jeg investere for at få min egen 7-Eleven butik?

For at blive franchisetager hos 7-Eleven, skal du investere kr. 300.000.

Det koster ca. kr. 3.000,- at starte op i etableringsomkostninger. Resten af investering vil udgøre egenkapitalen i butikken, som ligeledes er Reitan Convenience Denmarks sikkerhed. Der skal ikke investeres yderligere i varelager, inventar eller goodwill, da det finansieres via afregningskontoen.

Hvad er afregningskontoen?

Alle købmænd har en afregningskonto som Reitan Convenience Denmark administrerer og den fungerer som en form for kassekredit. Al omsætning skal dagligt indsættes på denne konto, og alle udgifter, fx varekøb, bliver betalt herfra. En gang om måneden modtager franchisetageren en oversigt over alle butikkens varekøb samt andre omkostninger.

Når man overtager sin 7-Eleven butik, overtager man den med et varelager. Dette varelager bliver bogført på den enkelte butiks afregningskonto. Hver gang varelageret øges eller mindskes, bliver det registeret her. Franchisetagerens egenkapital er lig Reitan Convenience Denmarks sikkerhed. Hvis varelageret har større værdi end den sikkerhed egenkapitalen stiller, forrentes differencen med Reitan Convenience Denmarks udlånsrente + 2 %. Hvis varelageret har mindre værdi end den sikkerhed egenkapitalen stiller, forrentes differencen med Reitan Convenience Denmarks indlånsrente – 1 %.

Hvad får jeg i løn som franchisetager?

Da du som franchisetager er direktør i dit eget selskab, får du hver måned en fast løn. Størrelsen for denne løn aftales nærmere ved indgåelse af franchiseaftalen, og den skal selvfølgelig hænge sammen med økonomien i butikken. Udover dette er der naturligvis mulighed for at hæve evt. overskud efter gældende lovgivning. Der er for alle butikkers vedkommende budgetteret med en årlig franchisetagerløn, der gør det muligt at drive forretningen som selvstændig forretningsenhed. Indtjeningen er afhængig af butikkens omsætning samt andre variable og der er ingen øvre grænse.

Hvad er franchiseafgift?

Franchiseafgift eller split er en løbende afgift, som bliver beregnet på baggrund af butikkens bruttofortjeneste. Afgiften afregnes via det månedlige driftsregnskab fra Reitan Convenience Denmark  og er typisk 3-årig.

Hvad bruges splitten til?

Reitan Convenience Denmark betaler for bl.a. etablering af butikken, ombygninger og større investeringer i butikken, husleje, royalty og for hele administrationen.

Skal jeg have en revisor?

Reitan Convenience Denmark laver ikke din selvangivelse. Dette skal du have din revisor til og du vælger selv, hvilken revisor du vil bruge. Reitan Convenience Denmark kan dog give dig anbefaling om valg revisor.

Hvad sker der, hvis butikkens egenkapital er negativ?

Hvis butikken har en negativ udvikling i egenkapitalen, vil Reitan Convenience Denmark sammen med franchisetageren analysere, hvilke problemområder der skal sættes ind overfor og lave en handleplan for at genoprette egenkapitalen. Reitan Convenience Denmark kan derudover bede franchisetageren genetablere egenkapitalen ved yderligere kapitalindskud.

Butik

Hvilke krav stiller I til beliggenheden for at etablere en 7-Eleven butik?

Beliggenheden er afgørende for valg af nye butikker. Vi stiller derfor store krav til denne. Der skal være en jævn strøm af gående trafik, helst på et hjørne og så er det vigtigt, er der også er liv om aftenen, natten og weekenden. Butikslokalet skal have en størrelse af 80-120 kvm. Dertil skal vi have minimum 50 kvm. til lager, kontor etc. og der skal være et personaletoilet.

Vi vil normalt selv finde vores beliggenheder. Du skal altså ikke selv finde et butikslokale for at kunne blive franchisetager i 7-Eleven.

Er det muligt at få en 7-Eleven butik til min by?

Det er vigtigt for os, når vi etablerer en ny butik, at investeringen er rentabel for begge parter, dvs. de omkostninger der er forbundet med at bygge en butik vs. hvad en butik vil kunne tjene ind igen. Dette er vi nødt til, da butikken er ejet af en selvstændig franchisetager, som skal være sikker på at have et indtjeningsgrundlag.

Der skal være en jævn strøm af gående trafik også efter kl. 18.00. Det betyder, at der i de fleste byer kun vil være få mulige placeringer.

Jeg har en butik i dag. Kan den blive en del af 7-Eleven kæden?

Selv om der er tale om en allerede etableret kiosk eller købmandsbutik, stiller vi fortsat samme krav som ovenstående.

Hvis du har en butik eller et lokale, du mener kan anvendes til en 7-Eleven butik, kan du kontakte vores etableringschef Bo Andersen på tlf. 39 47 83 98.

Er der regler for, hvor tæt 7-Eleven butikkerne må ligge på hinanden?

Nej, Reitan Convenience Denmark vil naturligvis tage hensyn til eksisterende butikker, når nye åbnes og lytte til franchisetagere, der evt. kan blive påvirket af en ny åbning. Vi har ingen interesse i at konkurrere med os selv, men der kan være fordele ved at ligge butikkerne tæt. Fx at det kan holde konkurrenter ude.

Vil det være en ny eller eksisterende butik, som jeg overtager?

Det vil typisk være en eksisterende butik, du vil overtage. Vi vælger som sagt kun at etablere en butik, hvis det er den helt rigtige beliggenhed. Der er dog også en del fordele ved at overtage en allerede etableret butik. Specielt at kundegrundlaget er bygget op og at man kender tidligere salgstal.

Franchisetager og Reitan Convenience Denmark

Hvilke krav stiller I, for at jeg kan blive franchisetager i 7-Eleven?

De krav vi stiller til vores nye franchisetagere er, at du:

 • er moden og har en hvis livserfaring
 • har dit bagland i orden (familien) og er villig til at arbejde hårdt
 • er serviceminded, sælgende og motiverende
 • elsker travlhed og klar til at gå i front for dit personale
 • har evner til at lede og organisere samt et godt overblik
 • er kvalitetsbevidst og har sans for detaljer
 • har en relevant baggrund/erfaring. Vi prioriterer personer med en baggrund inden for dagligvarer, servicestationer og restaurantkæder. Ellers er erfaring inden for anden detail, cafédrift, salg etc. en god ting at have
 • har god fysik og ren straffeattest
 • ser det som et samarbejde og kan arbejde inden for et kædekoncept
 • er indstillet på benhårdt arbejde, men også på succes
 • kan investere 300.000 kr. eller 500.000 kr. alt efter butikkens omsætning.

 Kan vi være to om at drive en 7-Eleven butik?

Ja, det kan I, men der er både fordele og ulemper ved at være en eller to. Fordelene ved at være to er, at man er to om at dele ansvaret. Dvs. at man for eksempel kan holde fri og vide, at butikken er i trygge hænder. Hvis man er to, er det en god ide at dele døgnet op imellem sig, så man sikrer, at butikkens standarder altid er høje og at driften er optimal. Ulempen ved at være to er, at I er to, der skal leve af butikkens resultater.

Hvad indebærer det at blive franchisetager i 7-Eleven?

At være franchisetager i 7-Eleven betyder, at man er selvstændig i Reitan Convenience Denmarks franchisesystem.

Franchisetageren opretter sit eget ApS og er samtidig selv direktør for dette ApS. Reitan Convenience Denmark laver en franchiseaftale med selskabet, hvor det bl.a. fremgår, at franchisetageren selv er daglig leder, og at det er denne, som har ansvaret for driften af butikken.

Det er et krav, at franchisetager selv ejer minimum 2/3 af anparterne.

Hvor lang tid gælder franchiseaftalen?

Aftalen har ingen udløbsdato og skal opsiges af enten franchisetager eller franchisegiver

Hvad er mine primære opgaver som franchisetager i 7-Eleven?

Franchisetageren har selvstændigt ansvar for den daglige drift, ledelse og udvikling i butikken. Franchisetageren skal til enhver tid forsøge at opnå størst mulig omsætning i butikken og sikre fortjenesten ved at butikken og dets personale til enhver tid lever op til de krav og standarder, der er en del af konceptet.

Da Reitan Convenience Denmark tager sig af en stor del af det administrative arbejde, er arbejdet som franchisetager meget operationelt. Du står bl.a. selv bag kassen i butikken og laver det samme som medarbejderne. Det vil sige alt lige fra at bage og tilberede mad, feje foran butikken, fylde kølerum op og lave franske hotdogs.

Får jeg træning, inden jeg skal overtage min kommende butik?

De fleste gennemgår et 1 måneders træningsprogram omhandlende drift og styring af en 7-Eleven butik, inden de overtager deres kommende butik. Træningen er en blanding af teori og praktik i butik.

Du får ligeledes tilknyttet en mentor, der vil følge dig de første måneder og hjælpe dig med, at du får så god en start som muligt, bla. ved at vejlede dig i at øge dit salg samt i ikke at begå unødvendige fejl.

Derudover skal alle købmænd følger de kurser, der kører løbende.

Hvilke omkostninger dækker franchisetageren i forbindelse med vedligeholdelse, nyt inventar etc.?

Som udgangspunkt dækker Reitan Convenience Denmarks  investeringer i nyt inventar samt udskiftning af slidt inventar og maskiner. Franchisetageren dækker almindelig vedligeholdelse og reparationer. Franchisetager forpligter sig derudover til at indgå i de nødvendige serviceaftaler vedrørende teknisk udstyr med videre.

Hvilke pligter har franchisetageren omkring sortiment, valg af leverandører etc.

Reitan Convenince Denmark forhandler og fastlægger i samarbejde med leverandørerne sortiment, priser, rabatter, kampagner og markedsføring for hele kæden. På den måde opnår vi de bedst mulige aftaler, der er ens for alle butikker – store som små. Franchisetageren skal derfor følge det sortiment, som er fastlagt, samt bruge de leverandører som kæden har valgt.

Produkterne er delt op i et A- og et B-sortiment. A-sortimentet er obligatorisk og skal findes i alle butikker (med mindre andet er aftalt med Reitan Convenience Denmark, fx pga. butikkens størrelse eller beliggenhed). B-sortimentet er frivilligt og her kan butikken udvælge de varer, der efterspørges i lige præcis dennes område.

Hvem ansætter medarbejdere til butikken?

Du er selvstændig og derfor at betragte som arbejdsgiver for dine medarbejdere med de pligter, der medfølger med dette. Vi vil naturligvis gerne bistå dig med dette og give dig råd og vejledning. Hvis du overtager en butik i drift, er det at betragte som en virksomhedsoverdragelse, hvorfor du er forpligtet til at overtage det personale, der er ansat i butikken. Omvendt er tidligere ejer forpligtet til, at der en virkende vagtplan for de første 14 dage efter overtagelsen.

Må jeg have andet arbejde samtidig med, at jeg er franchisetager?

Som hovedregel nej. Hvis du skal have succes som franchisetager kræver det, at du har al din fokus på din butik. Det kræver derfor samtykke fra Reitan Convenience DK, hvis du ønsker at engagere dig i anden virksomhed, arbejde mv. Der er ikke noget formelt i vejen for det, men vi plejer alligevel at sige nej af den simple grund, at du simpelthen ikke får tid til det. Almindeligt organisationsarbejde i din fritid (fx i sportsklubben) er naturligvis i orden.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil have min egen 7-Eleven butik?

Du skal sende en ansøgning, hvor du beskriver dig selv og din motivation for at blive franchisetager i 7-Eleven.

Du bedes vedlægge dit CV og stile ansøgningen til HR-afdelingen på mail: job@7-Eleven.dk

Alternativt med post til : Reitan Convenience Denmark A/S, Buddingevej 195, 2860 Søborg.

Har jeg tavshedspligt som franchisetager i 7-Eleven og betyder det forbud mod at fremsætte kritik?

I Reitan Convenience DK taler vi med hinanden og ikke om hinanden og det forventes at spørgsmål og kritik først tages op internt. Franchiseaftalen indeholder ikke forbud mod offentlig kritik.

Hvilke opgaver står Reitan Convenience Denmark for?

Reitan Convenience Denmark står bla. for

 • Etablering og ombygning af butikker
 • Markedsføring af kædens produkter og services.
 • Fordelagtige kædeaftaler på varekøb, forsikringsordninger og serviceaftaler
 • Produktudvikling, prisoprettelser og reguleringer.
 • Månedlige nøgletal og udarbejdelse af regnskaber
 • Udbetaling af løn til medarbejderne
 • Personalejuridisk bistand
 • Uddannelse af købmænd og medarbejdere
 • Løbende butiksbesøg med rådgivning vedr. drift af en 7-Eleven
© 7-ELEVEN DANMARK